Getuigenissen

Cindy van Peer_2015
CIndy Van Peer, stafmedewerker HRM PZ 5345

1.  Hoe zou je de manier waarop je de begeleiding hebt ervaren omschrijven?
=> Intens, richtinggevend, confronterend, vertrouwelijk, herkenbaar, verrijkend, open.

2. Wat is voor jou de grote verandering?
Vertrekpunt is wat ik zelf wil en niet wat anderen van mij verwachten.
->Ik heb het stuur in handen.
Stiltes durven laten en de stiltes hun werk laten doen. Reflectiemomenten in bouwen. Inspelen op non-verbale reacties: de dingen benoemen (niet vermijden of negeren)
Gevoelens herkennen in mijn eigen lichaam (lichaamsbewustzijn)

3. Wat waren belangrijke momenten /handvaten /inzichten/ doorbraken?
Mezelf te kunnen ontdekken, mezelf leren kennen op een manier die voor mij vreemd was.
4. Wat heeft het je gebracht?
Kracht, geloof in mezelf… waardoor ik ook als geloofwaardig en krachtdadig beschouwd wordt door mijn rechtstreekse medewerkers en collega’s.
5.  Hoe heb je mijn rol als coach ervaren?
Echt, betrokken, met kennis van zaken, met goede bedoelingen
6.  In welke mate zou je mijn aanpak aanraden aan iemand in een gelijkaardige situatie als jij toen? Geef aan met een cijfer van 1-10.
Ik kan alleen maar positief zijn over het afgelegde traject. Aangezien niets perfect is: 9.5/10  🙂
7. Voor wie is een dergelijk traject geschikt?
Voor al wie zichzelf in vraag durft te stellen en het lef heeft om zichzelf te confronteren … met zichzelf.

Geert Bracke
Geert Bracke, Vertical Market Manager Benelux at Belden Inc.

1.  Hoe zou je de manier waarop je de begeleiding (innerlijk leiderschap) hebt ervaren omschrijven?
=> empathisch, open, geduldig en tactvol

2. Wat is voor jou de grote verandering?
=> De zoektocht naar mijn innerlijke energiezone was een ware openbaring.
=> Het gaf me houvast en vooral een gevoel van warmte, onverstoorbare sereniteit, evenwicht, mentale en emotionele rust.

3. Wat waren belangrijke momenten /handvaten /inzichten/ doorbraken?
=> een nieuwe manier om mijn leven te beschouwen, te doorzien en te overzien.
=> een beter inzicht na het bereiken van innerlijke balans.
=> de juiste woordenschat om dingen in je ziel vorm te geven, te begrijpen en een plaats te geven.

4. Wat heeft het je gebracht?
=> een weg uit mijn depressie.
=> hulp, houvast om op terug te vallen, om balans (terug) te vinden.
=> een bijzondere vorm van zelfbewustzijn; mijn oase.
=> energie, kracht, zin, balans, vertrouwen
 

5.  Hoe heb je mijn rol als coach ervaren?
=> onderlegd, geduldig, begrijpend en tezelfdertijd gericht; samen op verkenning, echt en oprecht.

6.  In welke mate zou je mijn aanpak aanraden aan iemand in een gelijkaardige situatie als jij toen? Geef aan met een cijfer van 1-10.
=> zeker een aanrader, een wijze om jezelf deels te herontdekken en beter te leren kennen, aanvaarden en berusten. (9/10)
=> elke dag van de week en twee keer op zondag…

Marleen Peeters – Zaakvoerster MarK Research

Door de begeleiding werd ik mij bewust van een kracht, niet buiten mij om, maar één die in mijn lichaam aanwezig is. Een kracht van binnenuit en inherent aan mijn vrouw-zijn. Die kracht is mijn life jacket. Ze biedt me bescherming en ik kan er beroep op doen wanneer ik haar nodig heb. Ik leerde die kracht (her)kennen en gebruiken, eerst rudimentair en nu meer en meer verfijnd ontwikkelen. En dat is een grote toegevoegde waarde. Het fe~male rebalance programma is intens en inspirerend. Een aanrader voor elke vrouw die op een bewuste manier met haar vrouwelijke potentieel aan de slag wil.


 

Ann vanderspeeten
Ann Vander Speeten, leidinggevende en zelfstandig therapeute – www.therapeutann.be

De grote verandering?
Dat ik tijd en ruimte kan nemen om bij mezelf stil te staan en in te voelen wat ik wil. Dat ik durf te vertrouwen op mezelf ipv me heen en weer te laten sleuren door de mening van anderen. Het kunnen aanspreken van een kracht in mezelf, die aanwezig voelen en kunnen oproepen wanneer ik daar nood aan heb. De oefeningen die ik leerde, brengen me rust.

De grote stappen?
Ik ben dichter bij mezelf gekomen, kan heel fel mijn innerlijke kracht aanspreken, ben op zoek gegaan naar positieve elementen die ik naar buiten kan uitdragen.

Ik kan mijn eigen ruimte bewaren, mijn grenzen aangeven en bewaren, in mijn kracht blijven zonder mensen af te stoten.

Mijn communicatie is veel concreter geworden. Ik praat meer vanuit mezelf en ben ook concreter geworden in wat ik verwacht. Ik ben kritisch en leg de lat hoog en kan nu ook de positieve stukken bekijken en benoemen.

Ruth als coach?
Je bekijkt de dingen veel ruimer dan alleen maar het takenpakket van een leidinggevende. Je kijkt naar de mens in de job. Hoe verhoudt die zich als mens tov de taken en verantwoordelijkheden. Ik had het gevoel overspoeld te worden, maar kon niet pakken wat en waar het precies zat. Dat is nu veel duidelijker en veel concreter.

Het was aangenaam. Ik was telkens blij dat ik kon komen. En je was ook flexibel naar moment, plaats of medium dat werd ingezet.

fe~male coaching voor wie?
Voor vrouwen, leidinggevenden die de lat hoger willen leggen; verantwoordelijkheid willen nemen en naar zichzelf willen kijken. Die met grenzen willen leren omgaan, anderen naar zichzelf laten kijken zodat die haar of zijn aandeel kan opnemen.