Categorie archief: Wijsheid

The 3 sources of wisdom

Knowledge is knowing from the outside in
Wisdom is knowing from the inside out
Experience transforms knowledge into wisdom.

Therefor the body is an extremely powerful instrument,
Able to transform and to hold wisdom.
The body as treasurer.

There is another source of wisdom present in the body,
an inborn wisdom, received by birth
which we carry in our cells,
unique to each and every woman.
The body as treasury.

A third source of wisdom is available through the body.
We know it as our intuition,
a wisdom available to all women and
accessible through the womb.
The body as doorway.

The most easiest to access is the first source of wisdom.
Experiences are unique for each and every one
and transforms common knowledge into unique wisdom.
It asks for a certain level of body and self-awareness.

The most difficult source to access is
the wisdom available through the body.
It demands a deep inner connection and
the healing of unprocessed life events.

The second source – the inborn wisdom – is the most joyful to uncover.
It asks for the curiosity of a child and is a playful journey.

This explains the beauty of a feminine body,
why it is precious and deserves to be a treasured gift.

Je innerlijke bron ontdekken

Er zijn veel initiatieven voor persoonlijke ontwikkeling onder de hemel. Is er nu nog nood aan een bijkomende nieuw pad? Voor mij was dat wel het geval. Ik ben degenen dankbaar die me via de meest uiteenlopende technieken, inzichten, leringen steeds een ander tipje van de sluier lichtten, maar het liet me toch nog onvoldaan achter. Ik miste een diepe bedding waarin alles paste. Er leek niet veel anders op te zitten dan zelf op zoek te gaan. Natuurlijk vertrek je daarbij vanuit je sterkste asset: mijn mentale ik. Ik heb er jaren van genoten kilo’s literatuur te verslinden, genesteld in  de warmte van mijn huiselijke zetel. Alleen …  bracht het me niet evenredig verder op mijn pad. Ik raakte er zelf onvervuld van, nog meer te lezen.

Terugblikkend naar die periode,  kan ik dat vertalen naar:  ik heb me vele uren gekoesterd in de weldaad en warmte van mijn vrouwelijke energie; als in een baarmoeder; veilig genesteld in een comfortabele zetel liet ik me voeden door de beelden en inzichten van een boek; als spijs en drank. Ik leek onverzadigbaar.

Onder impuls van een retraite ben ik aan ochtendschrijven begonnen. Vroeg uit de veren de warme zetel in; deze keer met pen en papier. Ik kan niet zeggen waar het allemaal vandaan kwam of verscholen zat, maar bladzijden vol heb ik met minder of meer leesbare tekens gevuld. Moeiteloos. Ik leek een bron aan te boren, een bron die nood had haar mening op papier te delen, mij vegen uit de pan te geven,  mij  in een droom op te nemen waardoor ik tijd en taak vergat…

Ik heb de eerste maanden niets herlezen. Ik had er ook geen nood aan. Later ben ik er wel aan begonnen; verwonderd over wat er te lezen was.  Ik kon bijna mijn eigen zinnen niet geloven. De herkomst van de inhoud me moeilijk toeëigenen. Dat moest van elders komen…

The 3 sources of wisdom

Knowledge is knowing from the outside in
Wisdom is knowing from the inside out
Experience transforms knowledge into wisdom.

Therefor the body is an extremely powerful instrument,
Able to transform and to hold wisdom.
The body as treasurer.

There is another source of wisdom present in the body,
an inborn wisdom, received by birth
which we carry in our cells,
unique to each and every woman.
The body as treasury.

The third source of wisdom is available through the body.
We know it as our intuition,
a wisdom available to all women
and accessible through the womb.
The body as doorway.

The most easiest to access is the first source of wisdom
Experiences are unique for each and every one
and transforms common knowledge into unique wisdom.
It asks for a certain level of body and self-awareness.

The most difficult  source to access is the wisdom available through the body.
It demands a deep inner connection and
the healing of unprocessed life events.

The second source is the most joyful to uncover.
it asks for the curiosity of a child and a playful journey.

These 3 sources of wisdom explain the beauty of a feminine body,
why it is precious and deserves to be a treasured gift.